யேம்மோவ் எங்கமா இருக்க என்ன காப்பாத்து


என்னடா இப்படி பயமுத்துறிங்க நான் 90kids டாவ்.. யேம்மோவ் எங்கமா இருக்க என்ன காப்பாத்து  என்ற நகைச்சுவை கருத்தோடு  இப்போ தான் இந்த சீன் பார்த்தேன். இந்த பொண்ணு நல்ல நடிக்கிது. த்ரில்லிங் ஆ இருக்கு என்ற ஆதரவு கருத்துகளைவும் பகிர்ந்துவருகின்றனர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.