எதுத்து பேச வேண்டும் அப்ப தான் பாட்டி திமிர் அடங்கும் – Roja


கல்பனா மாமியார் எதுத்து பேச வேண்டும் அப்ப தான் பாட்டி திமிர் அடங்கும், பாவம் பூஜா, ரோஜா பற்றிய விவரங்கள் தெரியனும் என்பது ரசிகர்களின் ஆசை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.